1. Meghatározó jogszabályok

  • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 74/2015. (IV. 23.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2015-2020. közötti Sportkoncepciójának elfogadásáról

Városi Sportkoncepció 2015-2020

  • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 65/2019. (IV. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2019-2024. közötti Sportkoncepciójának elfogadásáról

Városi Sportkoncepció 2019-2024

Városi Sportrendelet

  • 2004. évi I. törvény a sportról
  • 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
  • NGM Közlemény (2015.XII.30.) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

Adatvédelmi tájékoztató

Szervezeti és működési szabályzat

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Tájékoztatás a közérdeküadatok egyedi igénylésének szabályairól

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2021 

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. adatvédelmi tisztviselője:

Név: L-Tender Zrt.
E-mail: adatvedelem@nyiregyhazisc.hu

2-4. Társaságunk esetén nem értelmezhető.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke

A közszolgáltatás megnevezése:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésére figyelemmel – egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal, kulturális szolgáltatásokkal és sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése.

Közszolgáltatási szerződés egységes szerkezetben 

2014. április 24. napján kelt közszolgáltatási szerződés

6.-7. -8.-9. Társaságunk esetén nem értelmezhető, szükségességük nem merült fel

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. aktuális híreit, közleményeit honlapján teszi közzé.

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. pályázatot nem ír ki, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság hatályos felületén teszi közzé.

12. A közfeladatot ellátó szervnél alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

Összefoglaló külső szervek ellenőrzése

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, adatvédelmi tisztviselő személye

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. adatvédelmi tisztviselője:

Név: L-Tender Zrt.
E-mail: adatvedelem@nyiregyhazisc.hu

A közérdekű adatkikérések rendjét rögzítő szabályzat:
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

14 Kötelező statisztikai adatszolgáltatások közszolgáltatóra vonatkozó adatai

Rendszeres adatszolgálatási kötelezettségek

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

16 – 25. Társaságunk esetén nem értelmezhető