1. Meghatározó jogszabályok

  • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 74/2015. (IV. 23.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2015-2020. közötti Sportkoncepciójának elfogadásáról

Városi Sportkoncepció 2015-2020

  • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 65/2019. (IV. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2019-2024. közötti Sportkoncepciójának elfogadásáról

Városi Sportkoncepció 2019-2024

Városi Sportrendelet

  • 2004. évi I. törvény a sportról
  • 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
  • NGM Közlemény (2015.XII.30.) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

Adatvédelmi tájékoztató

Szervezeti és működési szabályzat

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Tájékoztatás a közérdeküadatok egyedi igénylésének szabályairól

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2021 

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. adatvédelmi tisztviselője:

Név: L-Tender Zrt.
E-mail: adatvedelem@nyiregyhazisc.hu

2-4. Társaságunk esetén nem értelmezhető.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke

A közszolgáltatás megnevezése:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésére figyelemmel – egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal, kulturális szolgáltatásokkal és sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése.

2023. március 30. napján kelt közszolgáltatási szerződés

Közszolgáltatási szerződés egységes szerkezetben 

2014. április 24. napján kelt közszolgáltatási szerződés

6.-7. -8.-9. Társaságunk esetén nem értelmezhető, szükségességük nem merült fel

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. aktuális híreit, közleményeit honlapján teszi közzé.

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. pályázatot nem ír ki, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság hatályos felületén teszi közzé.

12. A közfeladatot ellátó szervnél alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

Összefoglaló külső szervek ellenőrzése

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, adatvédelmi tisztviselő személye

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. adatvédelmi tisztviselője:

Név: L-Tender Zrt.
E-mail: adatvedelem@nyiregyhazisc.hu

A közérdekű adatkikérések rendjét rögzítő szabályzat:
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

14 Kötelező statisztikai adatszolgáltatások közszolgáltatóra vonatkozó adatai

Rendszeres adatszolgálatási kötelezettségek

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

16 – 25. Társaságunk esetén nem értelmezhető