1. Költségvetés, éves beszámoló

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése
Üzleti tervek

Számviteli törvény szerinti beszámolója
Beszámolók

2. A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

Aláírási jogosultsággal rendelkező vezetők és vezető tisztségviselők illetménye és munkabére, illetve költségtérítése

Felügyelőbizottsági tagok és díjazásuk

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatásokkal kapcsolatos információk

Az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást nem nyújtunk.

4. Közbeszerzésen kívüli 5 millió Forintot meghaladó nagyértékű szerződések:

Szerződések listája

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Társaságunk esetén nem értelmezhető, szükségességük nem merült fel

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Társaságunk esetén nem értelmezhető, szükségességük nem merült fel

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Társaságunk esetén nem értelmezhető, szükségességük nem merült fel

8. Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk listája