1. Költségvetés, éves beszámoló

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése
Üzleti tervek (2013-2019)

Sportcentrum 2020. évi üzleti terv (elfogadott)
Számviteli törvény szerinti beszámolója
Beszámolók (2013-2018)

2019. évi beszámoló (aláírt)

2. A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

Aláírási jogosultsággal rendelkező vezetők és vezető tisztségviselők illetménye és munkabére, illetve költségtérítése

Felügyelőbizottsági tagok és díjazásuk

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatásokkal kapcsolatos információk

Az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást nem nyújtunk.

4. Közbeszerzésen kívüli 5 millió Forintot meghaladó nagyértékű szerződések:

Szerződések listája