1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:             4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.

Telefon:                 +36 (42) 411-411 Fax: –

Telephelyek:         4400 Nyíregyháza, István utca 7.
                                  4400 Nyíregyháza, István u. 17. 

Levelezési cím:     4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.

E-mail cím:           titkarsag@nyiregyhazisc.hu

Honlap cím:          www.nyiregyhazisc.hu

Ügyfélszolgálati irodánk elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16. I. emelet 122. sz.

Bankszámlaszámunk:     OTP 11744003-20613374

Adóigazgatási szám:        21064467-2-15

Cégjegyzékszám:             15-09-073719

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Szervezeti és működési szabályzat

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezető: Kőhalmi Richárd

Telefon: +36 (30) 424-20-83  Fax: –

E-mail cím: kohalmi.richard@nyiregyhazisc.hu

Üzemeltetési igazgató: Hajnal Gusztáv

Telefon: +36 (20) 559-5334 Fax: –

E-mail cím: hajnal.gusztav@nyiregyhazisc.hu

Sportigazgató: Dr. Mohácsi Máté

Telefon: +36 (30) 522 4957 

E-mail cím: dr.mohacsi.mate@nyiregyhazisc.hu

Gazdasági igazgató: Kaibás Mariann

Telefon: +36 (30) 401-9673 Fax: –

E-mail cím: kaibas.mariann@nyiregyhazisc.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyfélszolgálat, ügyfélkapcsolati vezető

Titkárságvezető: Bor Attiláné

Telefon: +36 (42) 411-411 , +36 (30) 586-0533 Fax:

E-mail cím: borne.zita@nyiregyhazisc.hu

Ügyfélfogadási rend

Hétfő-Péntek: 08-15 óra

Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16. I. emelet 122. sz.

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. esetén nem értelmezhető.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv megnevezése

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik más közfeladatot ellátó szerv.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet megnevezése

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, az alárendeltségében működő és többségi tulajdonában lévő, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet adatai:

Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.
Főtevékenysége: 9319 ’08 Egyéb sporttevékenység
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
Adószám: 25313907-2-15
Ügyvezető: dr. Mohácsi Máté
Telefon: +36-30-522-4957
E-mail: dr.mohacsi.mate@nyiregyhaza.hu
Részesedés mértéke: A szavazati jog mértéke 46%.

A Nyíregyházi Élspot Nonprofit Kft. levelezési címe:
4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.

A Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. tevékenységi köre »

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok megnevezése

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közalapítvány.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv megnevezése

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik költségvetési szerv.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok megnevezése

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. nem rendelkezik nyomtatott lappal, magazinnal.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének megnevezése

11.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Levelezési címe: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Tel.: +36 (42) 524-524

Ügyfélszolgálat elérhetősége »

varoshaza.nyiregyhaza.hu,  www.nyiregyhaza.hu